Šport, izzivi in proložnosti v Posavju in Zasavju

Na pobudo Športne zveze Sevnica je bilo dne 17.11.2022 v Sevnici, v soorganizaciji Regijske pisarne OKS ZŠZ, izvedeno srečanje predstavnikov Športnih zvez Posavske in Zasavske regije. Srečanje v obliki omizja z naslovom » Izzivi in priložnosti v športu, v Posavju in Zasavju« je bilo v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnice, kjer sta kot gosta sodelovala: Gorazd Cvelbar iz OKS – vodja projektov na področju športa za vse, športa na lokalni ravni in Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.

V uvodu je vodja Regijske pisarne OKS Ivan Gerjevič predstavil podatke o sredstvih, ki jih posamezne občine namenjajo v proračunu za razvoj in dejavnost v športu v obravnavanih regijah.

V razpravi, ki je bila konstruktivna so navzoči izpostavili predvsem; potrebe po vključenost gospodarstva v razvoj in dejavnost na področju športa, ureditev prostovoljstva na vseh nivojih, razmejitev nalog in vlog med šolskim športom in delom v društvih. Med izzivi je bila izkazana potreba po ustanovitvi Športni zvez v občinah Radeče in Kostanjevica, ter večja povezanost športnih zvez v regijah pri organiziranju športnih prireditev.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja